cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư 31/2017/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác quặng hầm lò do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

 • Số hiệu văn bản: 31/2017/TT-BCT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
 • Ngày ban hành: 28-12-2017
 • Ngày có hiệu lực: 01-07-2018
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 05-02-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2177 ngày (5 năm 11 tháng 22 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: