cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định 147/2017/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 151/2013/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

  • Số hiệu văn bản: 147/2017/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 25-12-2017
  • Ngày có hiệu lực: 25-12-2017
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 2364 ngày (6 năm 5 tháng 24 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: