cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư 18/2017/TT-BCT bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

  • Số hiệu văn bản: 18/2017/TT-BCT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
  • Ngày ban hành: 21-09-2017
  • Ngày có hiệu lực: 08-11-2017
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 2444 ngày (6 năm 8 tháng 14 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: