cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định 92/2017/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

  • Số hiệu văn bản: 92/2017/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 07-08-2017
  • Ngày có hiệu lực: 25-09-2017
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 2403 ngày (6 năm 7 tháng 3 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: