cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2017 về hợp nhất Luật Đầu tư do Văn phòng Quốc hội ban hành

  • Số hiệu văn bản: 04/VBHN-VPQH
  • Loại văn bản: Văn bản hợp nhất
  • Cơ quan ban hành: Văn phòng quốc hội
  • Ngày ban hành: 19-06-2024
  • Ngày có hiệu lực: 19-06-2024
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 0 ngày ( )
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: