cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư 65/2017/TT-BTC Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • Số hiệu văn bản: 65/2017/TT-BTC
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Ngày ban hành: 27-06-2017
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2018
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-04-2019
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2395 ngày (6 năm 6 tháng 25 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: