cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi Thông tư 27/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Số hiệu văn bản: 07/2017/TT-BKHCN
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày ban hành: 16-06-2017
 • Ngày có hiệu lực: 01-10-2017
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-01-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1202 ngày (3 năm 3 tháng 17 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 15-01-2021
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: