cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/06/2017 của Quốc hội

  • Số hiệu văn bản: 05/2017/QH14
  • Loại văn bản: Luật
  • Cơ quan ban hành: Quốc hội
  • Ngày ban hành: 12-06-2017
  • Ngày có hiệu lực: 01-01-2018
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 2393 ngày (6 năm 6 tháng 23 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: