cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban sửa đổi Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

 • Số hiệu văn bản: 02/2017/TT-BKHCN
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày ban hành: 31-03-2017
 • Ngày có hiệu lực: 15-05-2017
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 15-01-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2572 ngày (7 năm 17 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: