cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định 04/2017/QĐ-TTg quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu văn bản: 04/2017/QĐ-TTg
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Ngày ban hành: 09-03-2017
  • Ngày có hiệu lực: 25-04-2017
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 2641 ngày (7 năm 2 tháng 26 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: