cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị quyết số 72/2018/QH14 ngày 12/11/2018 của Quốc hội Phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan

  • Số hiệu văn bản: 72/2018/QH14
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Cơ quan ban hành: Quốc hội
  • Ngày ban hành: 12-11-2018
  • Ngày có hiệu lực: 27-12-2018
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 2030 ngày (5 năm 6 tháng 25 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: