cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và quy định về kiểm tra chuyên ngành

  • Số hiệu văn bản: 154/2018/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 09-11-2018
  • Ngày có hiệu lực: 09-11-2018
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 2073 ngày (5 năm 8 tháng 8 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: