cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 31/2018/TT-BCT ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Sửa đổi Thông tư 27/2013/TT-BCT quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

 • Số hiệu văn bản: 31/2018/TT-BCT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
 • Ngày ban hành: 05-10-2018
 • Ngày có hiệu lực: 20-11-2018
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 05-02-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2040 ngày (5 năm 7 tháng 5 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: