cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định 1254/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vào tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu văn bản: 1254/QĐ-TTg
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Ngày ban hành: 26-09-2018
  • Ngày có hiệu lực: 26-09-2018
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 1983 ngày (5 năm 5 tháng 8 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: