cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định số 2284/QĐ-BKHCN ngày 15/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố Bảng mã HS đối với phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu thuộc đối tượng kiểm tra nhà nước về đo lường khi nhập khẩu

  • Số hiệu văn bản: 2284/QĐ-BKHCN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Ngày ban hành: 15-08-2018
  • Ngày có hiệu lực: 15-08-2018
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 2111 ngày (5 năm 9 tháng 16 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: