cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải

 • Số hiệu văn bản: 41/2018/TT-BGTVT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
 • Ngày ban hành: 30-07-2018
 • Ngày có hiệu lực: 15-09-2018
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 15-02-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1904 ngày (5 năm 2 tháng 19 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: