cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ Về danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

  • Số hiệu văn bản: 24/2018/QĐ-TTg
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Ngày ban hành: 18-05-2018
  • Ngày có hiệu lực: 10-07-2018
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 2200 ngày (6 năm 10 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: