cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

  • Số hiệu văn bản: 15/2018/TT-BNNPTNT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Ngày ban hành: 29-10-2018
  • Ngày có hiệu lực: 01-01-2019
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 2028 ngày (5 năm 6 tháng 23 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: