cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư 47/2018/TT-NHNN về danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo mã hs thuộc phạm vi quản lý của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam trong lĩnh vực vàng

  • Số hiệu văn bản: 47/2018/TT-NHNN
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước
  • Ngày ban hành: 28-12-2018
  • Ngày có hiệu lực: 12-02-2019
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: