cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ Sửa đổi Điều 68 Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi tại Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế

 • Số hiệu văn bản: 03/2020/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 01-01-2020
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2020
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 29-10-2019
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 05-11-2019
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 57 ngày ( 1 tháng 27 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 05-11-2019
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: