cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định số 5925/QĐ-BYT ngày 20/12/2019 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến 31 tháng 12 năm 2019

  • Số hiệu văn bản: 5925/QĐ-BYT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  • Ngày ban hành: 20-12-2019
  • Ngày có hiệu lực: 20-12-2019
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 1643 ngày (4 năm 6 tháng 3 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: