cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 42/2019/TT-BCT ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Sửa đổi quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành hoặc liên tịch ban hành

 • Số hiệu văn bản: 42/2019/TT-BCT
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
 • Ngày ban hành: 18-12-2019
 • Ngày có hiệu lực: 05-02-2020
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 13-11-2020
 • Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 01-04-2021
 • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1535 ngày (4 năm 2 tháng 15 ngày)
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: