cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ

 • Số hiệu văn bản: 15/2019/TT-BKHCN
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngày ban hành: 15-11-2019
 • Ngày có hiệu lực: 01-01-2020
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 23-09-2020
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 266 ngày ( 8 tháng 26 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 23-09-2020
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: