cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định số 5074/QĐ-BYT ngày 29/10/2019 Về áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế

  • Số hiệu văn bản: 5074/QĐ-BYT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  • Ngày ban hành: 29-10-2019
  • Ngày có hiệu lực: 29-10-2019
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 1695 ngày (4 năm 7 tháng 25 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: