cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 26/2019/TT-BGTVT ngày 01/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận, sử dụng và 05 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng, linh kiện ô tô, mô tô, xe gắn máy

  • Số hiệu văn bản: 26/2019/TT-BGTVT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
  • Ngày ban hành: 01-08-2019
  • Ngày có hiệu lực: 15-09-2019
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 1678 ngày (4 năm 7 tháng 8 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: