cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 03/2019/TT-BKHCN ngày 26/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

  • Số hiệu văn bản: 03/2019/TT-BKHCN
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Ngày ban hành: 26-06-2019
  • Ngày có hiệu lực: 01-11-2019
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 1666 ngày (4 năm 6 tháng 26 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: