cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 05/2019/TT-BYT ngày 28/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Bãi bỏ Thông tư 31/2017/TT-BYT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế

  • Số hiệu văn bản: 05/2019/TT-BYT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
  • Ngày ban hành: 28-03-2019
  • Ngày có hiệu lực: 01-06-2019
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 1818 ngày (4 năm 11 tháng 28 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: