cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Sửa đổi Phụ lục của Thông tư 65/2017/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

  • Số hiệu văn bản: 09/2019/TT-BTC
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  • Ngày ban hành: 15-02-2019
  • Ngày có hiệu lực: 01-04-2019
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 1933 ngày (5 năm 3 tháng 18 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: