cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định số 156/QĐ-BTP ngày 28/01/2019 Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp kỳ 2014-2018

  • Số hiệu văn bản: 156/QĐ-BTP
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
  • Ngày ban hành: 28-01-2019
  • Ngày có hiệu lực: 28-01-2019
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 1975 ngày (5 năm 5 tháng )
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: