cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quy phạm 68/QP-01:04 VNPT Quy phạm xây dựng mạng ngoại vi

  • Số hiệu văn bản: 68/QP-01:04 VNPT
  • Loại văn bản: TCVN/QCVN
  • Cơ quan ban hành: Đang cập nhật
  • Ngày ban hành: 01-01-0001
  • Ngày có hiệu lực: 01-01-0001
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 738949 ngày (2024 năm 6 tháng 9 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: