cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 54:2015/BGTVT về Phân cấp và đóng tàu biển cao tốc (năm 2016)

  • Số hiệu văn bản: QCVN 54:2015/BGTVT
  • Loại văn bản: TCVN/QCVN
  • Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
  • Ngày ban hành: 02-06-2016
  • Ngày có hiệu lực: 28-11-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 2760 ngày (7 năm 6 tháng 25 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: