cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 107:2016/BTTTT về Thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn (năm 2016)

  • Số hiệu văn bản: QCVN 107:2016/BTTTT
  • Loại văn bản: TCVN/QCVN
  • Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Ngày ban hành: 26-12-2016
  • Ngày có hiệu lực: 01-10-2017
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 2488 ngày (6 năm 9 tháng 28 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: