cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 30:2016/BLĐTBXH về An toàn lao động đối với cầu trục, cổng trục (năm 2016)

  • Số hiệu văn bản: QCVN 30:2016/BLĐTBXH
  • Loại văn bản: TCVN/QCVN
  • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ngày ban hành: 28-12-2016
  • Ngày có hiệu lực: 01-08-2017
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 2490 ngày (6 năm 10 tháng )
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: