cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2016/BGTVT về Giám sát và đóng tàu biển cỡ nhỏ (năm 2017)

  • Số hiệu văn bản: QCVN 03:2016/BGTVT
  • Loại văn bản: TCVN/QCVN
  • Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
  • Ngày ban hành: 14-03-2017
  • Ngày có hiệu lực: 01-09-2017
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 2483 ngày (6 năm 9 tháng 23 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: