cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 96:2016/BGTVT về Thiết bị nâng trên các phương tiện thủy nội địa (năm 2017)

  • Số hiệu văn bản: QCVN 96:2016/BGTVT
  • Loại văn bản: TCVN/QCVN
  • Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
  • Ngày ban hành: 20-03-2017
  • Ngày có hiệu lực: 28-09-2017
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 2435 ngày (6 năm 8 tháng 5 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: