cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 35:2017/BGTVT về Đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (năm 2017)

  • Số hiệu văn bản: QCVN 35:2017/BGTVT
  • Loại văn bản: TCVN/QCVN
  • Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
  • Ngày ban hành: 22-09-2017
  • Ngày có hiệu lực: 01-04-2018
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 2271 ngày (6 năm 2 tháng 21 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: