cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67:2017/BGTVT về Thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển (năm 2017)

  • Số hiệu văn bản: QCVN 67:2017/BGTVT
  • Loại văn bản: TCVN/QCVN
  • Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
  • Ngày ban hành: 26-09-2017
  • Ngày có hiệu lực: 01-04-2018
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 2211 ngày (6 năm 21 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: