cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 53:2017/BTTTT về Thiết bị vi ba số điểm - Điểm (năm 2017)

  • Số hiệu văn bản: QCVN 53:2017/BTTTT
  • Loại văn bản: TCVN/QCVN
  • Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Ngày ban hành: 22-11-2017
  • Ngày có hiệu lực: 01-07-2018
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 2203 ngày (6 năm 13 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: