cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2018/BGTVT về Kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu (năm 2018)

  • Số hiệu văn bản: QCVN 18:2018/BGTVT
  • Loại văn bản: TCVN/QCVN
  • Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
  • Ngày ban hành: 14-05-2018
  • Ngày có hiệu lực: 01-07-2018
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 2212 ngày (6 năm 22 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: