cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7364-1:2018 (ISO 12543-1:2011) về Kính xây dựng - Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp - Phần 1: Định nghĩa và mô tả các vật liệu thành phần (năm 2018)

  • Số hiệu văn bản: TCVN 7364-1:2018
  • Loại văn bản: TCVN/QCVN
  • Cơ quan ban hành: Đang cập nhật
  • Ngày ban hành: 30-11--0001
  • Ngày có hiệu lực: 30-11--0001
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 19928 ngày (54 năm 7 tháng 7 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: