cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) về Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu (năm 2015)

  • Số hiệu văn bản: TCVN ISO 9001:2015
  • Loại văn bản: TCVN/QCVN
  • Cơ quan ban hành: Đang cập nhật
  • Ngày ban hành: 30-11--0001
  • Ngày có hiệu lực: 30-11--0001
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 19922 ngày (54 năm 7 tháng 1 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: