cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 18:2015/CHK Tiêu chuẩn kỹ thuật phương tiện hoạt động trên khu bay (năm 2015)

  • Số hiệu văn bản: TCCS 18:2015/CHK
  • Loại văn bản: TCVN/QCVN
  • Cơ quan ban hành: Cục Hàng không
  • Ngày ban hành: 18-11-2015
  • Ngày có hiệu lực: 18-11-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 3112 ngày (8 năm 6 tháng 12 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: