cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 118:2018/BTTTT Tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện - Yêu cầu phát xạ (năm 2018)

  • Số hiệu văn bản: 118:2018/BTTTT
  • Loại văn bản: TCVN/QCVN
  • Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Ngày ban hành: 25-05-2018
  • Ngày có hiệu lực: 01-07-2019
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 1822 ngày (4 năm 12 tháng 2 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: