cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 50/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Bộ lọc tự động dùng trong mặt nạ hàn

  • Số hiệu văn bản: 50/2016/TT-BLĐTBXH
  • Loại văn bản: Thông tư liên tịch
  • Cơ quan ban hành: Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội
  • Ngày ban hành: 28-12-2016
  • Ngày có hiệu lực: 01-08-2017
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 2484 ngày (6 năm 9 tháng 24 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: