cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông tư số 03/2020/TT-BKHCN ngày 10/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 15/2019/TT-BKHCN về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ"

  • Số hiệu văn bản: 03/2020/TT-BKHCN
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Ngày ban hành: 10-08-2020
  • Ngày có hiệu lực: 23-09-2020
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: