cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/04/2020 của Chính phủ Hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 • Số hiệu văn bản: 38/2020/NĐ-CP
 • Loại văn bản: Nghị định
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ
 • Ngày ban hành: 03-04-2020
 • Ngày có hiệu lực: 20-05-2020
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2022
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 591 ngày (1 năm 7 tháng 16 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-01-2022
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có: