cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Văn bản hợp nhất số 33/VBHN-BCT ngày 30/03/2020 của Bộ Công Thương hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật về các loại kíp nổ

  • Số hiệu văn bản: 33/VBHN-BCT
  • Loại văn bản: Văn bản hợp nhất
  • Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
  • Ngày ban hành: 30-03-2020
  • Ngày có hiệu lực: 01-01-1980
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 16241 ngày (44 năm 6 tháng 1 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: