cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định số 3023/QĐ-BCT ngày 20/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ

  • Số hiệu văn bản: 3023/QĐ-BCT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
  • Ngày ban hành: 20-11-2020
  • Ngày có hiệu lực: 25-11-2020
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 1334 ngày (3 năm 7 tháng 29 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: