cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định số 3024/QĐ-BCT ngày 20/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép hình chữ H

  • Số hiệu văn bản: 3024/QĐ-BCT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
  • Ngày ban hành: 20-10-2020
  • Ngày có hiệu lực: 25-11-2020
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 1339 ngày (3 năm 8 tháng 4 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: