cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Nghị định số 57/2021/NĐ-CP ngày 04/06/2021 của Chính phủ Bổ sung Điểm g Khoản 2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

  • Số hiệu văn bản: 57/2021/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày ban hành: 04-06-2021
  • Ngày có hiệu lực: 04-06-2021
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 1107 ngày (3 năm 12 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có: